Het laatste in Politiek nieuws

Er zijn 21006 nieuwsartikelen gevonden.

Zelfsluitende waterkering voor deel Arcen
[Politiek] 28-09-2021 13:37 - Binnenlands Bestuur
In het Noord-Limburgse Arcen krijgen 38 bewoners een zelfsluitende waterkering in hun achtertuin. De waterkering komt alleen omhoog als het hoogwater is in de Maas. De zelfsluitende kering maakt deel uit van de noodzakelijke dijkversterking bij de... [Lees verder]
Coronasteun remt dynamiek op de arbeidsmarkt
[Politiek] 28-09-2021 13:33 - Binnenlands Bestuur
Tienduizenden banen zijn in 2020 gered dankzij coronasteun vanuit de overheid. Toch hebben de steunmaatregelen niet kunnen voorkomen dat veel jongeren en flexwerkers hun werk verloren, waardoor de crisis hen relatief hard heeft geraakt. [Lees verder]
Cao-onderhandelingen rijk worden woensdag hervat
[Politiek] 27-09-2021 15:50 - Binnenlands Bestuur
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de vakbonden FNV, CNV en CMHF zien weer voldoende basis om inhoudelijk over een nieuwe cao te gaan onderhandelen. Besloten is om woensdag 29 september de cao-onderhandelingen te hervatten. [Lees verder]
Wmo en jeugdzorg worden duurder voor gemeenten
[Politiek] 27-09-2021 14:14 - Binnenlands Bestuur
De stijging van de zorgsalarissen met 1,5 procent, waartoe vorige week door kabinet en Kamer is besloten, heeft op twee manieren directe gevolgen voor gemeenten. Het accres van het gemeentefonds stijgt, maar ook de uitgaven voor de Wmo en jeugdzorg. [Lees verder]
‘Woningcrisis los je niet alleen op met stenen’
[Politiek] 26-09-2021 11:16 - Binnenlands Bestuur
Er zijn niet te weinig woningen, maar er zit te veel geld in de woningmarkt. Dat stelt de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer. Het vele geld dat de woningmarkt instroomt, zorgt voor de steeds hogere huizenprijzen en vergroot de kloof tussen de huizenbezitter... [Lees verder]
Gedeeltelijke recentralisatie creëert extra loket
[Politiek] 24-09-2021 12:00 - Binnenlands Bestuur
Het voorstel om de verantwoordelijkheid voor speciale werkvoorzieningen voor blinden en slechtzienden te 'recentraliseren' van gemeenten naar het UWV kan op bijval rekenen van belangenorganisaties. Wel zijn er zorgen dat de doelgroep daardoor te maken... [Lees verder]
Voorzitter raadsleden: stel omgevingswet opnieuw uit
[Politiek] 24-09-2021 11:31 - Binnenlands Bestuur
Het is niet fair om de pas net aangetreden raadsleden volgend jaar zomer op te zadelen met de invoering van de Omgevingswet. Daarom moet die wet opnieuw met een half jaar tot een jaar worden uitgesteld, vindt Bahreddine Belhaj, bestuursvoorzitter van de... [Lees verder]
Texel legt aantal toeristen aan banden
[Politiek] 24-09-2021 11:13 - Binnenlands Bestuur
De gemeenteraad van Texel heeft ingestemd met een plan om het toerisme op het eiland meer in balans te brengen met het leven van de inwoners. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat twee derde van de Texelaars het te druk vindt worden op het eiland. [Lees verder]
Opnieuw dreigt vertraging bij aanleg Maaslijn
[Politiek] 24-09-2021 10:14 - Binnenlands Bestuur
Opnieuw zijn er twijfels gerezen of de vernieuwing van de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen voor november 2024 klaar is. Eerder dreigde er vertraging omdat de kosten steeds opliepen en het Rijk en Limburg het een tijd lang niet eens werden over de... [Lees verder]
Jongeren maken tienpuntenplan voor lokale partijen
[Politiek] 24-09-2021 06:10 - Binnenlands Bestuur
Met een tienpuntenplan wil CNV Jongeren actuele jongerenthema’s onder de aandacht brengen bij lokale politieke partijen met het verzoek deze belangrijke kwesties voor jongeren op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen... [Lees verder]
‘Energiearmoede’ bedreigt half miljoen huishoudens
[Politiek] 23-09-2021 11:50 - Binnenlands Bestuur
Ongeveer 550.000 huishoudens leven in 'energiearmoede'. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben daardoor te maken met hoge energiekosten. Vaak gaat dat gepaard met een laag inkomen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het... [Lees verder]
Scepsis over grip op gemeenschappelijke regelingen
[Politiek] 23-09-2021 06:05 - Binnenlands Bestuur
Raadsleden ervaren een gebrek aan grip op gemeenschappelijke regelingen, maar hoe effectief gaat de aankomende wetswijziging zijn om de problemen te verhelpen? Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) doet haar best om Eerste Kamerleden gerust te stellen. [Lees verder]
Weinig zicht op risico's verbreding kanaal Almelo
[Politiek] 23-09-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
De provincie Overijssel had te weinig zicht op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte... [Lees verder]
Rijk werkt aan ‘ict-Prinsjesdag’ in november
[Politiek] 22-09-2021 13:43 - Binnenlands Bestuur
De rijksoverheid wil een dag organiseren waarop de departementale ict-plannen aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. De ‘Prinsjesdag voor ict' wordt op de tweede woensdag van november gehouden. De bedoeling is om er een jaarlijkse traditie van te... [Lees verder]
Rechtbank is niet overtuigd van nut emissiearme stallen
[Politiek] 22-09-2021 12:50 - Binnenlands Bestuur
De rechtbank in Utrecht is er niet van overtuigd dat zogeheten emissiearme stallen wel echt doen waar ze voor gemaakt zijn: voorkomen dat te hoge concentraties stikstof de lucht ingaan. Normen waar alle provincies mee rekenen als ze beoordelen of een... [Lees verder]
Wethouders luiden noodklok voor de binnensteden
[Politiek] 22-09-2021 12:21 - Binnenlands Bestuur
Wie de volle terrassen en straten in de stadscentra ziet, zou het niet snel denken. Maar de sectoren horeca en winkels hebben het volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erg zwaar. Wil de binnenstad overleven, dan moet het rijk snel met extra... [Lees verder]
VNG en G40 gematigd positief over Miljoenennota
[Politiek] 21-09-2021 19:08 - Binnenlands Bestuur
Het bevriezen van de opschalingskorting is goed nieuws, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. En het kabinet trekt weliswaar geld uit voor onder meer de klimaatopgave en woningbouw, maar dat is slechts genoeg om ‘aan de gang... [Lees verder]
Meer ambitie nodig in aanpak schuldenproblematiek
[Politiek] 21-09-2021 18:10 - Binnenlands Bestuur
Het demissionair kabinet kondigt op Prinsjesdag geen nieuwe maatregelen aan om armoede en problematische schulden te bestrijden. Terwijl de schuldenproblematiek juist vraagt om 'forse ambitie', vindt schuldhulpvereniging NVVK, die pleit voor een... [Lees verder]
Kabinet trekt beurs voor snellere verduurzaming
[Politiek] 21-09-2021 18:02 - Binnenlands Bestuur
Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het... [Lees verder]
Accres gemeentefonds: minnen veranderen in plussen
[Politiek] 21-09-2021 17:29 - Binnenlands Bestuur
Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicircularie nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025. [Lees verder]
 1 - 1051