Vrijwilligerswerk ontdekken in de Weidevogelhof

Pijnacker - In de wijk Keijzershof bevindt zich Woonzorgcentrum Weidevogelhof. In dit Woonzorgcentrum wordt zorg en begeleiding geboden aan kwetsbare ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Sinds een jaar wordt de ruimte van Pieters Brasserie in gebouw Patrijs gebruikt door cliënten van Pieter van Foreest die extra ondersteuning nodig hebben bij hun dagritme. Cliënten kunnen hier de hele dag zijn en krijgen een passend dagprogramma.

Dit artikel bevat in totaal 377 woorden.

Lees het volledig artikel