Rapport doorrekening gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid later gereed

ARNEMUIDEN - Ten behoeve van de gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid is een aantal denkrichtingen geschetst voor de mogelijke oplossingen in dat gebied, waaronder Arnemuiden en Lewedorp. Inwoners van Arnemuiden en Lewedorp ervaren al langere tijd een toename van het verkeer. De denkrichtingen moesten nog doorgerekend worden. Een extern adviesbureau doet dat voor de gemeente Middelburg. De verwachting was dat we dit rapport op 1 maart in het Bestuurlijk Overleg van het project Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid konden bespreken. Helaas is het rapport nog niet gereed en is het dus nog niet besproken. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe lang het gaat duren, de voorlopige inschatting is over 2 maanden.

Dit artikel bevat in totaal 307 woorden.

Lees het volledig artikel