Provincie wijst alle bezwaren van Chemours af tegen dwangsom voor lozen van te veel broeikasgas

Datum:
vrijdag 24 mei 2024 21:00
Bron:
Nieuws.nl
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houden vast aan het besluit om Chemours in Dordrecht dwangsommen op te leggen als de chemiefabriek meer broeikasgassen uitstoot dan volgens de vergunning is toegestaan. De bezwaren die Chemours daartegen bij de...

Dit artikel bevat in totaal 50 woorden.

Lees het volledig artikel