Ontwerpbestemmingsplan Zevenhuizen Oost ligt ter inzage

Datum:
dinsdag 22 maart 2016 01:00
Bron:
Gemeente Leek
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zevenhuizen Oost ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een gefaseerde ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 50 woningen aan de oostzijde van het dorp Zevenhuizen. Het betreft een wijziging van het in 2014 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Zevenhuizen Oost. Wijziging is noodzakelijk, omdat het verkavelingsplan dat de basis vormde voor het bestemmingsplan uit 2014 is aangepast.

Dit artikel bevat in totaal 96 woorden.

Lees het volledig artikel
Gevonden in meerdere bronnen