LIVE: Kuipers: isolatie na besmetting kan mogelijk korter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. Het gaat om de periode maart 2020 tot september 2020, dus het begin van de pandemie voor Nederland. Hierin is speciaal gekeken naar de wijze waarop in verpleeghuizen met de crisis is omgegaan. Daar was veel kritiek op omdat bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Ook heeft de OVV de voorbereidingen op de pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid onder de loep genomen. Het onderzoek is mede op verzoek van het kabinet uitgevoerd.

Dit artikel bevat in totaal 624 woorden.

Lees het volledig artikel