Bekendmakingen gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

Dit artikel bevat in totaal 1085 woorden.

Lees het volledig artikel